บริการแปลภาษาเอกสารทุกประเภท และบริการวีซ่าครบวงจรที่ NUMBER ONE TRANSLATOR

บริการแปลภาษาเอกสารทุกประเภทและบริการวีซ่าครบวงจรที่ NUMBER ONE TRANSLATOR    เมื่อเรามองหาบริการที่เกี่ยวกับการแปลเอกสารหรือการจัดหาวีซ่าคุณคงต้องการสิ่งที่มีคุณภาพสูง, รวดเร็ว, และเชี่ยวชาญในการให้บริการ บริษัท NUMBER ONE TRANSLATOR เสนอบริการครบวงจรในด้านแปลภาษาและวีซ่าที่ทรงมาตรฐานสากล ทำให้การใช้บริการของเราเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับทุกคนที่มีความจำเป็นในเรื่องนี้


1. บริการแปลภาษาเอกสารทุกประเภท

    เอกสารมาในรูปแบบและภาษาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นทะเบียนบ้าน, หนังสือเดินทาง, หรือเอกสารธุรกิจ เราเข้าใจความสำคัญของเอกสารและการแปลที่ถูกต้อง NUMBER ONE TRANSLATOR มีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในการแปลทุกประเภทของเอกสารอย่างรวดเร็วและคุณภาพสูง เราทำให้คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลและเอกสารที่คุณต้องการในภาษาที่คุณเข้าใจ


การแปลสามารถแบ่งออกเป็น 2 ชนิด ดังนี้


​1. การแปลตรงตัว (literal translation) หรือการแปลตามตัวอักษร เป็นการแปลโดยพยายามคงความหมายและโครงสร้างของต้นฉบับไว้มากที่สุด มุ่งความถูกต้องแม่นยําเป็นหลัก แต่อาจมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านโครงสร้าง (Structure) และการใช้คําบ้าง เพื่อให้เป็นไปตามหลักการใช้ภาษาของภาษาฉบับแปล  การแปลลักษณะนี้ใช้ในกลุ่มนักวิชาการหรือกลุ่มเฉพาะอาชีพที่ต้องการความถูกต้องของ สาระข้อเท็จจริง เพื่อจุดประสงค์ในด้านการศึกษาค้นคว้าหรือการนําไปปฏิบัติ เช่น การแปลฉลากยา ขั้นตอนการทดลอง คู่มือปฏิบัติการเป็นต้น นอกจากนี้ กฎหมายสนธิสัญญาระหว่างประเทศ รายงาน และเอกสารราชการต่างๆก็ใช้วิธีการแปลแบบตรงตัวเช่นกัน


​2. การแปลสรุปความ หรือเอาความ (non-literal translation) การแปลลักษณะนี้ ไม่ได้มุ่งรักษาโครงสร้าง ตามความหมายหรือรูปแบบของต้นฉบับอย่างเคร่งครัด มีการโยกย้ายขยายความหรือตัดทอนหรือเปลี่ยนแปลงรูปคําหรือไวยากรณ์ได้ การแปลลักษณะนี้นิยมใช้กับเรื่องที่ไม่จําเป็นต้องรักษาความถูกต้องแน่นอนของต้นฉบับ การแปลลักษณะนี้ใช้ในสื่อมวลชนทุกประเภทโดยเฉพาะเพื่อความบันเทิงผู้แปลอาจอ่านจบทีละย่อหน้า ทําความเข้าใจกับเนื้อหา วิธีคิด จุดมุ่งหมายของผู้เขียนและสิ่งที่ละไว้ในฐานที่เข้าใจ เมื่อสรุปเนื้อหาหลักของต้นฉบับแล้วจึงถ่ายทอดออกมาโดยเรียบเรียบใหม่ การแปลลักษณะนี้เป็นการแปลที่นิยมแพร่หลาย ตัวอย่างของการแปลลักษณะนี้ คือ การแปลนิยาย เรื่องสั้น นิทาน บทวิทยุ โทรทัศน์


ลักษณะของภาษาในงานแปลที่ดีควรมีลักษณะ ดังนี้


    มีความชัดเจน คือเป็นภาษาที่มีลักษณะกระชับ ไม่ใช้คําที่ไม่จําเป็น รูปประโยคควรเป็นประโยคสั้นๆ หลีกเลี่ยงโครงสร้างประโยคที่ซับซ้อน สลับที่ ใช้ข้อความที่แสดงความคิดได้แจ่มแจ้ง เช่น ประโยคเดียวแสดงความคิดเดียว ไม่กํากวมหรือชวนให้ตีความได้หลายแง่หลายมุม


    มีความเหมาะสม ผู้แปลต้องเลือกใช้ลีลาการเขียนให้สอดคล้องกับลักษณะของเรื่องที่จะแปล เช่น ถ้าแปลนวนิยายก็อาจใช้สำนวนโวหารเหมาะๆ ให้เกิดภาพพจน์ได้ แต่ถ้าแปลงานด้านกฎหมายหรือการแพทย์ต้องใช้ศัพท์เฉพาะและลีลาการเขียนที่สั้นๆ ไม่ใช้คําหรูหราหรือสํานวนอ้อมค้อมแต่อย่างใด

    

    มีความเรียบง่าย ใช้ภาษาที่เรียบง่ายและสัมพันธ์กับความคิดที่กระจ่างแจ้งและต้องตรงตามต้นฉบับ


    มีความสมเหตุสมผล ในภาษาแต่ละภาษา มีความสมเหตุสมผลต่างกัน ภาษาที่ใช้ก็ต้องให้มีความสมเหตุสมผลเท่าๆกับที่ภาษาต้นฉบับมีด้วย


2. บริการให้คำปรึกษาวีซ่า

    เมื่อคุณต้องการเดินทางไปต่างประเทศ, วีซ่าเป็นสิ่งสำคัญที่คุณต้องคำนึงถึง Number One Translator มีทีมคำปรึกษาวีซ่าที่มีความรู้และประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาและข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่าสำหรับการเดินทางไปต่างประเทศ ทั้งวีซ่าท่องเที่ยว, วีซ่าทำงาน, วีซ่าแต่งงาน, วีซ่านักเรียน และอื่น ๆ สำหรับผู้ต้องการเข้าประเทศไทยหรือประเทศอื่น ๆ เราจะให้คำปรึกษาและช่วยคุณเข้าใจความซับซ้อนของกระบวนการวีซ่า


3. รับทำวีซ่า

    การสมัครวีซ่าอาจกินเวลาและเราเข้าใจความยุ่งยากในกระบวนการนี้ NUMBER ONE TRANSLATOR จะช่วยคุณกรอกแบบฟอร์มและเตรียมเอกสารที่จำเป็นสำหรับการสมัครวีซ่า เราเข้าใจว่าความถูกต้องและความครบถ้วนของเอกสารเป็นสิ่งสำคัญ และเราจะทำให้กระบวนการนี้ง่ายและประหยัดเวลาสำหรับคุณ


4. รับยื่นวีซ่า

    ไม่จำเป็นต้องเสียเวลายื่นคำขอวีซ่าด้วยตนเอง NUMBER ONE TRANSLATOR รับยื่นคำขอวีซ่าให้กับหน่วยงานที่เหมาะสม อย่างรวดเร็วและประหยัดเวลา. เราจะดูแลกระบวนการยื่นคำขอให้คุณและติดต่อกับหน่วยงานที่เหมาะสมเพื่อให้คำขอของคุณได้รับการพิจารณาตรงเวลา


5. รับแก้วีซ่าไม่ผ่าน

    หากคำขอวีซ่าของคุณถูกปฏิเสธ NUMBER ONE TRANSLATOR จะช่วยคุณในกระบวนการแก้ไขเพื่อให้คำขอวีซ่าของคุณผ่านการอนุมัติ. เราเข้าใจว่าความถูกต้องและความครบถ้วนของเอกสารมีความสำคัญและเราจะช่วยคุณในการแก้ไขปัญหาและเข้าถึงประเทศที่คุณต้องการ


NUMBER ONE TRANSLATOR พร้อมให้บริการที่มีคุณภาพและรวดเร็ว ไม่ว่าคุณจะต้องการการแปลเอกสาร, วีซ่า หรือบริการรับรองเอกสารที่จะช่วยให้ความสะดวกในการเดินทางหรือกิจกรรมทางธุรกิจของคุณ ติดต่อเรา 094-3891001, Line Official ID : @1VISA, Email: contact@number1visaservice.com หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่ www.number1visa.com เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการของเราและความสามารถในการช่วยคุณให้ประสบความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรมทางวีซ่าและเอกสารที่คุณต้องการติดต่อเรา

NUMBER ONE TRANSLATOR
  • เลขที่ 32 ซอยอ่อนนุช 52 แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
  • Facebook : NUMBER ONE VISA & TRANSLATION
  • LINE : @1VISA
  • Tel : 094-3891001
  • E-mail : contact@number1visaservice.com


0 ความคิดเห็น